Home Security Tips อธิบาย รูปแบบการทำงานของ ddos

อธิบาย รูปแบบการทำงานของ ddos

SHARE

การโจมตีด้วยวิธี DDoS (distributed denial-of-service)
หรือ ที่เรียกว่าติดปากว่า “ยิง ip”, “ยิงเน็ต”

จริงๆ แล้วมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าโจมตี ไปที่ไหน ใช้รูปแบบยังไง
vdo นี้ จึงขอพูดอธิบายวิธีเก่าแก่ กันก่อน หนึ่งวิธี นั่นก็คือ udp flood ครับผม