กรณีสมัคร 1 คอส

ลด 5% สำหรับคนที่สมัครคอสในวันหยุดสำคัญๆ
ลด 5% สำหรับคนที่สมัครคอสในวันที่ 25-31 และ 1-5 ของทุกเดือน
ลด 10% สำหรับคนที่สมัครคอสใดคอสหนึ่งมาแล้ว
ลด 20% สำหรับคนที่สมัครคอสที่มีรูปคู่กับผม
ลด 20% สำหรับคนที่สมัครคอสในวันที่ 7 พย. ของทุกปี

กรณีสมัครมากกว่า 1 คอส

ลด 20% สำหรับคนที่สมัครทีเดียว 2 คอสขึ้นไป

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น

สามารถใช้หลายๆ โปรโมชั่นรวมกันได้ แต่ลดไม่เกิน 25% เช่น

สมัคร1คอสในวันหยุดสำคัญ
= ราคาคอส – ส่วนลด(5%) = 5,000 – 5% = 4,750฿

สมัคร1คอสในวันหยุดสำคัญ และ ตรงกับวันที่ 25-31 หรือ 1-5
= ราคาคอส – ส่วนลด(5%+5%) = 5,000 – 10% = 4,500฿

สมัคร1คอสและมีรูปคุ่กับผม
= ราคาคอส – ส่วนลด(20%) = 5,000 – 20% = 4,000฿

สมัคร1คอสในวันหยุดสำคัญ และ ตรงกับวันที่ 25-31 หรือ 1-5 และมีรูปคุ่กับผม
= ราคาคอส – ส่วนลด(5%+5%+20%) = 5,000 – 25% = 3,750฿

สมัคร2คอสและมีรูปคุ่กับผม
= ราคาคอส – ส่วนลด(20%+20%) = 10,000 – 25% = 7,500฿

***หมายเหตุ***
เงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะอ้างอิงจากในเว็บหน้านี้เท่านั้นนะครับ

%d bloggers like this: