การเรียนรู้ที่เร็วที่สุด คือ "การถาม"
การเรียนรู้ที่ง่ายที่สุด คือ "เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น"
การเรียนรู้ที่เข้าใจที่สุด คือ "ต้องเจอกับปัญหาและแก้ไขด้วยตัวเอง"
จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้นั้นไม่มี เพราะ ชีวิตคือการเรียนรู้และยอมรับมัน


.. ขอให้สนุกกับการอ่าน 👩‍💻 ..